Polityka prywatności

Serwis inspido dostępny w domenie inspido.com, szanuje prywatność swoich użytkowników.
Przeczytaj dokładnie poniższe informacje, aby lepiej zapoznać się z naszą polityką prywatności.
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu inspido będzie spółka która jeszcze nie została powołana. O tym fakcie wszyscy dotychczasowi użytkownicy zostaną poinformowani. Będą mieli pełną możliwość wglądu do danych, zmiany danych lub ich usunięcia z bazy, wycofania zgody na przetwarzanie lub przeniesienia danych.

Gromadzenie danych osobowych
Podczas rejestracji w Serwisie inspido wymagamy podania co najmniej adresu e-mail.
Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy oraz w celu korzystania z Usług.
Wszelkie dane podane przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu oraz na innych stronach Serwisu, wykorzystywane będą przez Administratora danych w celu nawiązania i ukształtowania treści Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczenie na rzecz Użytkownika Usług, o których mowa w Regulaminie, w tym utworzenia Konta Uzytkownika oraz w celu świadczenia Usług.
Adresów e-mail używamy również, w celu powiadamiania Użytkowników o istotnych zmianach w Serwisie lub w celu wysłania komunikatów technicznych.
Podanie pozostałych danych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numery telefonów, identyfikatory do komunikatorów, czy też innych adresów e-mail nie jest obowiązkowe.
Jeżeli użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób, to może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa i dóbr osobistych takich osób.
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają dostęp bezpośredni jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone odpowiednie upoważnienia.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań Sp. z o.o. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej e-mail Administratora danych: redakcja@inspido.com.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia lub zmiany danych Użytkownika, jeżeli jest uprawniony do ich zachowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Informacje logowania
Podczas korzystania z inspido nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.
Gromadzone adresy IP użytkowników, mogą być pomocne m.in. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem czy tworzeniu różnych analiz statystycznych. Potrzebne, są również przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Cookies (ciasteczka)
Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Funkcja logowania w Serwisie inspido wymaga obsługi ciasteczek. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się po Serwisie inspido.

Wyłączenie odpowiedzialności
Serwis inspido nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach lub opisach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach Serwisu.

Kontakt z inspido
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail Administratora danych: redakcja@inspido.com.

Zmiany Polityki Prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.